Članovi gradskog vijeća

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom grada.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE

Red.br. IME I PREZIME Politička stranka
1. ŽELJKO BIGOVIĆ, ing. Nezavisna lista Grupe birača Željka Bigovića
2. IVAN CURIĆ HDZ
3. VLATKO GREINER Hrvatski laburisti-Stranka rada
4. DUBRAVKO GUBIĆ,ing. HDSSB
5. Prim.doc.dr.sc. ZORAN JUKIĆ HSS
6. FRANJO KIKIĆ, dipl. spec.adm. SDP
7. ZORICA LALIĆ Nezavisna lista Grupe birača Željka Bigovića
8. BORIS LOVRIĆ, dr. med. dent. Nezavisna lista Grupe birača Željka Bigovića
9. DARIO MARENIĆ HSP AS
10. ĐURĐA MARJANOVIĆ HDZ
11. MILAN MATEŠA,dipl.ing.strojarstva SDP
12. MARIJAN RADIĆ SDP
13. SLOBODAN RADIVOJEVIĆ, prof. SDP
14. LJEPŠA RAKAS VUJČIĆ, dr. med. SDP
15. DAVORIN SLIŠURIĆ, dipl.iur. HDZ
16. ERNESTINA STRAGA-ŠAŠIĆ, spec. admin.publ. Nezavisna lista Grupe birača Željka Bigovića
17. BORISLAV VIDOŠIĆ SDP