Odbori, komisije i povjerenstva

MANDATNO POVJERENTSVO

FRANJO KIKIĆ, spec.publ.adm., predsjednik

VLATKO GREINER, član

ĐURĐA MARJANOVIĆ, članica

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

predsjednik
FRANJO KIKIĆ, spec.publ.adm.

članovi
DUBRAVKO GUBIĆ, ing.
MARIJAN RADIĆ
LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ, dr. med.
IVAN CURIĆ

ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU

za predsjednika
MILAN MATEŠA, dipl. ing.strojarsta

za članove
prim.doc.dr.sc.ZORAN JUKIĆ
SLOBODAN RADIVOJEVIĆ, prof.
VLATKO GREINER
ĐURĐA MARJANOVIĆ

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE GRADA

za predsjednicu
LJEPŠA RAKAS-VUJČIĆ, dr. med.

za članove
DUBRAVKO GUBIĆ,ing.
prim.doc.dr.sc.ZORAN JUKIĆ
BORISLAV VIDOŠIĆ
IVAN CURIĆ

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

za predsjednika
FRANJO KIKIĆ, spec.publ.adm.

za članove
prim.doc.dr.sc.ZORAN JUKIĆ
MARIJAN RADIĆ
SLOBODAN RADIVOJEVIĆ,prof.
DAVORIN SLIŠURIĆ, dipl. iur.