Odbori, komisije i povjerenstva

MANDATNO POVJERENTSVO

VLATKO GREINER., za predsjednika

FRANJO KIKIĆ, spec.admin.publ., za člana i

ŽELJKO BEŠLIĆ , za člana.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

za predsjednika

FRANJO KIKIĆ, spec.publ.adm.,

za članove

MARIJAN RADIĆ,

IGOR BABIĆ, dipl.ing.građ.,

LJILJANA LUKAČEVIĆ,

TOMISLAV BEČIREVIĆ

 

ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU

 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE GRADA

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK