Obavijest udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba)
Odsjek za društvene djelatnosti
Nova Gradiška, 25.09.2017.          

 

OBAVIJEST UDRUGAMA

 

Sukladno članku 6. Ugovora o financiranju programa /projekta Udruga iz sredstava Proračuna Grada Nova Gradiška za 2017. godinu, koji ste sklopili s Gradom Nova Gradiška,  podsjećamo Vas kako ste u obvezi radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, Gradu Nova Gradiška najkasnije u roku od 30 dana od završetka programa/projekta za koji su vam odobrena financijska sredstva, dostaviti  izvješće o izvršenju programa.

Izvješće treba sadržavati:

   A: OPISNO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU

    B: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU UZ DETALJNO DOKUMENTIRANJE SVIH TROŠKOVA, I TO ZA:

 • bezgotovinsko plaćanje- preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika i pripadajućeg izvoda
 • gotovinsko plaćanje-preslike računa (R1iliR2) koje glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja
 • ostalu dokumentaciju (preslike dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja-ugovori, sporazumi i sl.

Korisnik je dužan dostaviti izvješća za održane programe u 2017. godini na propisanim obrascima dostupnim na mrežnoj stranici Grada www.novagradiska.hr odmah za programe koji su održani, odnosno u roku od 30 dana od održanog programa za aktivnosti koje još nisu održane.

Također, sukladno čl. 9. ugovora, ako Grad utvrdi da je korisnik nenamjenski koristio sredstva financijske potpore za izvršenje ugovorenih programa ili nije izvršio program u ugovorenom roku, te nije podnio odgovarajuće izvješće u roku, ili ako Gradu ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava financijske potpore, Korisnik je dužan vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o potrebi vraćanja primljenih sredstava.

 

                                                                                                                           Odsjek za društvene djelatnosti

OPISNI IZVJEŠTAJ PROGRAMA/PROJEKATA

Financijski izvjestaj udruge 2017                                                                

Udruga dragovoljaca i veterana Republike Hrvatske – Ogranak Nova Gradiška

Članovi Udruge dragovoljaca i veterana Republike Hrvatske – Ogranak Nova Gradiška održali su izvještajni Sabor, dana 8. siječnja 2018. godine u Maloj vijećnici Gradske uprave u 18,00 sati.
Nazočni članovi minutom šutnje odali su počast poginulim hrvatskim braniteljima te uz usvojen dnevni red izabrano je Radno predsjedništvo i novo rukovodstvo Udruge.

Jednoglasnim pristankom članova  novo rukovodstvo Udruge čine:

PREDSJEDNIK MILAN TOMLJANOVIĆ

IZVRŠNI ODBOR

 1. TOMLJANOVIĆ MILAN
 2. BURA ŽELJKO
 3. JANOŠEVIĆ IVAN
 4. TOKIĆ MARKO
 5. JURIŠIĆ ANTE
 6. JUGOVIĆ DARKO
 7. PERKOVIĆ MIJO
 8. VUKOVIĆ JOSIP
 9. MIKŠIĆ JOSIP

SUD ČASTI

 1. ŠPANOVIĆ MARIJA
 2. JURIĆ DRAGO
 3. POLJAK ZDRAVKO

NADZORNI ODBOR

 1. PRISTAŠ BRANKO
 2. VLAOVIĆ DAVOR
 3. BAKIĆ MIROSLAV

Zaključeno je da će se nastaviti rad i poduzeti nove aktivnosti u smjeru očuvanja digniteta i sudjelovanja  u važnim obljetnicama iz Domovinskog rata na dobrobit članova Udruge i svih sudionika Domovinskog rata.