Izložba Goran Dorić – otvorenje 21. veljače u 19h

 Otvorenje izložbe 21.2.2017. u 19,00 sati u prizemlju zgrade Grada Nove Gradiške

Javni poziv za financiranje projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2017. godini

Grad Nova Gradiška sufinancirat će u 2017. godini projekte udruga u sljedećim prioritetnim područjima: kultura,  zdravstvena skrb i skrb za obitelj i djecu i domovinski rat.

Udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu pozivaju se da se prijave na financijsku podršku  projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog  Javnog poziva.

 

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva/natječaja za udruge

OBAVIJEST UDRUGAMA

Temeljem članka 6. Ugovora o financiranju programa/projekata udruga iz Proračuna Grada Nova Gradiška u 2016. godini udruge se obvezuju dostaviti izvješće o izvršenju programa koje treba sadržavati:

  1. a) opisno izvješće u pisanom obliku
  2. b) financijsko izvješće u pisanom obliku uz detaljno dokumentiranje svih troškova i to za :

–      bezgotovinsko plaćanje – preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika i pripadajućeg izvoda;

–      gotovinsko plaćanje-  preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja;

–      ostalu dokumentaciju – preslike dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i slično.

 

Korisnik podnosi izvješća na propisanim obrascima dostupnima na internetskoj stranici Grada na adresi: www.novagradiska.hr najkasnije 30 dana nakon isteka roka predviđenog za završetak programa.

 

                                                                                              

URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU

OPISNI OBRAZAC

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ