JAVNI POZIV za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica App d.d. Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 60. st.1.al.2. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), i Odluke Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška sa 3. sjednice održane 5.listopada 2017. godine Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

JAVNI POZIV
za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica
App d.d. Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška

I.

App d.d., Ulica Industrijska 2, Požega, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050000968, OIB 34558684527 s temeljnim kapitalom 19.700.990,00 kuna.

II.

Predmet ovog poziva je prodaja 668 komada dionica tvrtke App d.d. Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška, nominalne vrijednosti 470,00 kn po dionici što ukupno iznosi 313.960,00 kn, odnosno 1,5936 % temeljnog kapitala.

Utvrđuje se početna najniža cijena dionice u pojedinačnom iznosu 470,00 kuna po dionici, odnosno 313.960,00 kuna za cijeli paket.

III.

Ponuđena cijena mora biti izražena u kunama u jediničnoj cijeni po dionici i u ukupnoj cijeni za cijeli paket koji je predmet prodaje.

IV.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena po dionici i za cijeli paket izražena u kunama. Ukoliko temeljem javnog poziva pristignu dvije ili više ponuda za istom ponuđenom cijenom kao najpovoljnija biti će odabrana ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

Kupac ponudu može istaći samo za cjelovit predmet ponude.

V.

Pravo sudjelovanja temeljem javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe strani državljani, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i strane pravne osobe.

VI.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve uvjete iz javnog poziva će se smatrati neprihvatljivima.

VII.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog poziva.

VIII.

Pisane ponude u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za kupnju dionica App d.d.-Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška“ – ne otvaraj, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu Grada Nova Gradiška ili poštom preporučeno na adresu Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška.

IX.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 10. studenog 2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

X.

Postupak provedbe javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica provodi Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva člana. Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik posebnim aktom.

XI.

Povjerenstvo iz prethodne točke provodi postupak otvaranja ponuda, ocjenjuje prihvatljivost i kvalitetu dostavljenih ponuda te utvrđuje prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja.

O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik kojim se utvrđuje urednost, pravodobnost i potpunost ponude.

XII.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

XIII.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik i potpisuje ugovor.

XIV.

Grad Nova Gradiška zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga.

Odabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o kupnji dionica u roku od 8 dana od dana primitka pisanog poziva Grada Nova Gradiška na zaključenje ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

KLASA:451-04/17-01/01
URBROJ:2178/15-03-02/7-17-4
Nova Gradiška. 20.10.2017.

 Gradonačelnik

v.r. Vinko Grgić, dipl. arh.

„CIJELI GRAD ČITA“ – akcija čitanja naglas

U ponedjeljak, 23. listopada 2017. očekuje VAS, dragi ljubitelji knjige, čitanja i druženja prekrasna akcija čitanja naglas CIJELI GRAD ČITA koja će proslaviti svoj 5. rođendan u našemu gradu (pokretač akcije prof. savj. Ljiljana Ptačnik  uz koordinaciju knjižn. tima GKNG).
Pokrovitelj događanja je Grad Nova Gradiška, a organizatori Gradska Knjižnica NG i Gimnazija Nova Gradiška uz potporu i suradnju brojnih ustanova, škola i udruga, knjižničara osnovnih i srednjih škola, novogradiških pjesnikinja i pjesnika te naših “malih” i “velikih” sugrađana.
SVEČANO OTVORENJE je u ponedjeljak, 23. listopada 2017. u 12,15 h ispred zgrade naše drage Gimnazije uz predstavnike Grada, organizatora i suorganizatora,sugrađana i medija, a ČITANJE iz različitih knjiga, u MJESECU HRVATSKE KNJIGE 2017. i na Svjetski dan čitanja pod motom “DANAS TI ČITAM!” održat će se na više “čitalačkih punktova” u gradu (park, prostor ispred Gimnazije i crkve (kod spomenika papi Ivanu Pavlu II.), pred zgradom poglavarstva, pred zgradom Doma kulture, ispred osnovnih i srednjih škola, u Dječjem vrtiću, na korzu, u Caffe & launge baru IN i SOHO baru koji su također potpora akcije.
Pridružite nam se s veseljem.

ČITAJTE NAGLAS, ČITAJMO ZAJEDNO !!!!!!!!!!!

Koncert

U srijedu, 25. 10 u 19,00 sati u  Domu kulture održat će se koncert češkog klavirskog dua: Helena i Radomir Melmuka iz Praga. Koncert će se održati u organizaciji Češke besede Nova Gradiška i Pučkog otvorenog učilišta M.A. Relković.
Na programu su djela Smetane, Dvořáka, Vejvodova, Chopina, Brahmsa, Schuberta.
Kao posebna gošća nastupit će i sopranistica Antonia Mirat.
Bračni i glazbeni par Helena i Radomir Melmuka redovni su profesori na Praškom konzervatoriju, sviraju zajedno od 1965. godine i poznati su po tome što značajnu pažnju posvećuju prezentaciji češke autorske glazbe, koju izvode na klaviru za četiri ruke ili na dva klavira. Imaju vrlo bogato koncertno iskustvo, a nastupali su u Italiji, Poljskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj, Andori, Meksiku, Argentini Turskoj i Iranu. Niz djela za Helenu i Radomira Melmuku napisali su češki suvremeni kompozitori.

Antonia Mirat, svjetski poznata i priznata višestruko nagrađivana sopranistica iz Splita, niže fascinantne uspehe od vrlo rane mladosti, a svojim će izuzetno lijepim  glasom još jednom počastiti novogradišku publiku.

ULAZ JE SLOBODAN!

Veselimo se Vašem dolasku!

POUMAR Nova Gradiška

Kupnju novog silver screen platna za Dvoranu Relković u našem Domu kulture sponzorirala je Hrvatska banka za obnovu i razvitak.