OBAVIJEST UDRUGAMA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba)
Odsjek za društvene djelatnosti
Nova Gradiška, 25.09.2017.

 

OBAVIJEST UDRUGAMA

 

 

Sukladno članku 6. Ugovora o financiranju programa /projekta Udruga iz sredstava Proračuna Grada Nova Gradiška za 2017. godinu, koji ste sklopili s Gradom Nova Gradiška,  podsjećamo Vas kako ste u obvezi radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, Gradu Nova Gradiška najkasnije u roku od 30 dana od završetka programa/projekta za koji su vam odobrena financijska sredstva,  dostaviti  izvješće o izvršenju programa.

Izvješće treba sadržavati:

A. OPISNO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU

B. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU UZ DETALJNO DOKUMENTIRANJE SVIH TROŠKOVA, I TO ZA:

– bezgotovinsko plaćanje- preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika i pripadajućeg izvoda

– gotovinsko plaćanje-preslike računa (R1iliR2) koje glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja

– ostalu dokumentaciju (preslike dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja-ugovori, sporazumi i sl.

 

Korisnik je dužan dostaviti izvješća za održane programe u 2017. godini na propisanim obrascima dostupnim na mrežnoj stranici Grada www.novagradiska.hr odmah za programe koji su održani, odnosno u roku od 30 dana od održanog programa za aktivnosti koje još nisu održane.

Također, sukladno čl. 9. ugovora, ako Grad utvrdi da je korisnik nenamjenski koristio sredstva financijske potpore za izvršenje ugovorenih programa ili nije izvršio program u ugovorenom roku, te nije podnio odgovarajuće izvješće u roku, ili ako Gradu ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava financijske potpore, Korisnik je dužan vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o potrebi vraćanja primljenih sredstava.

Odsjek za društvene djelatnosti


JEDNOSTAVNA NABAVA: Nabava vozila putem operativnog leasinga

Obveza čišćenja snijega ispred kuća, stanova i poslovnih objekata

OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA I MALIM PROIZVOĐAČIMA VINA

             Unatoč izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine i kojima se uvode određene izmjene za male proizvođače jakog alkoholnog pića tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina.

 

   Stoga u cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, podsjećamo male proizvođače jakog alkoholnog pića i vina na najvažnije obveze i rokove.

  

            OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE :

            Mali proizvođač jakog alkoholnog pića sam obračunava i plaća trošarinu na alkohol ne čekajući nikakve uplatnice i formulare iz mjesno nadležnog carinskog ureda. Trošarina se obračunava ovisno o zapremini prijavljenog kotla za proizvodnju. Za prijavljeni kotao (bez obzira je li kotao u vlasništvu ili iznajmljen) zapremine do 100 litara obračunava se i plaća trošarina u obliku godišnjeg paušala u iznosu od 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200,00 kuna. U iznos godišnjeg paušala uključena je neoporeziva količina jakog alkoholnog pića od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ovisno o jakosti alkoholnog pića, npr. 50 litara rakije jakosti 16 gradi ili 40% vol. iznosi 20 litara čistog alkohola).

 

Ako se ispeče veća količina rakije tada se uz ranije obračunati godišnji paušal samo na razliku iznad 20 litara čistog alkohola, koji predstavlja oporezivi dio proizvedene rakije, dodatno obračunava i plaća puni iznos trošarine od 53,00 kune po litri čistog alkohola. Količina čistog alkohola u rakiji utvrđuje se tako da se količina rakije u litrama pomnoži s % vol. alkohola u rakiji i podijeli sa 100. Npr. u 20 litara rakije jakosti 30% vol sadržano je 6 litara čistog alkohola (20×30:100=6 l č/a).

             

GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE:

            Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je najkasnije do 20.siječnja tekuće godine za proteklu, mjesno nadležnom carinskom uredu dostaviti godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini (Obrazac GI-MP-JAP). Ako nije proizveo više od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ili 50 litara rakije jakosti 40 % vol alkohola) tada se u obrascu Godišnjeg izvješća NE popunjava tablica T-2 (kao što to iz neznanja mnogi pogrešno čine) već samo tablica T-1 u kojoj se obračunava godišnji paušal ovisno o zapremini kotla.

 

            Dakle, krajnji rok za dostavu godišnjeg izvješća za proteklu 2016. godinu (Obrazac GI-MP-JAP) o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića je 20. siječnja 2017. godine, a za uplatu trošarine je do 31. siječnja 2017. godine.

 

            Paušal i puni iznos trošarine na razliku iznad 20 litara čistog alkohola uplaćuju se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 68, poziv na broj primatelja 1066-(OIB) osobni identifikacijski broj trošarinskog obveznika sa naznakom opisa plaćanja: trošarina na alkohol za 2016. godinu.

 

MALI PROIZVOĐAČI VINA:

Obveze za godišnje izvješćivanje za male proizvođače vina ostaju iste odnosno mali proizvođači vina obvezni su do 31.siječnja tekuće godine mjesno nadležnom carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (Obrazac GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

 

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA:

Odredbe koje se odnose na prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ostaju iste odnosno svi mali proizvođači jakog alkoholnog pića, neovisno jesu li vlasnici kotla ili kotao unajmljuju kako bi ga koristili za proizvodnju, obvezni su po Zakonu o trošarinama najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje registrirati se podnošenjem Prijave za upis u Registar trošarinskih obveznika (Obrazac PUR-prijava) mjesno nadležnom carinskom uredu prema svome mjestu prebivališta. Jednom upisani kao mali proizvođači ne moraju se svake godine ponovo prijavljivati jer u Registru ostaju sve dok se ne odjave.

 

Odjaviti se mogu u svakom trenutku ( Obrazac PUR-naznačiti odjava) ako su prethodno podmirili sve obveze (podnijeli Godišnje izvješće na Obrascu GI-MP-JAP i platili trošarinu), a trošarinska obveza ne nastaje im za tekuću godinu u kojoj se do 30. lipnja odjave podnošenjem obrasca PUR-odjava. Ukoliko je proizvođač i vlasnik kotla, odjaviti se može tek uz prethodno pečaćenje kotla na vlastiti pismeni zahtjev i trošak (100 kuna).

 

Mali proizvođač vina je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1.000 hektolitara vina godišnje U mjesno nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe i u njemu ostaju sve dok se ne odjave.

 

            Svi potrebni obrasci, upute i primjeri za popunjavanje obrazaca dostupni su na web

stranici Carinske uprave RH, pod linkom Harmonizirane trošarine: https://carina.gov.hr/trosarinsko-postupanje/harmonizirane-trosarine-alkohol-i-alkoholna-pica-duhanske-preradjevine-energenti-i-elektricna-energija/pravilnik-o-trosarinama/prilozi-iz-pravilnika-o-trosarinama-3496/3496, a mogu se dobiti i osobno u:

 

  1. Za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije:

    Carinski ured Osijek, Služba za trošarine i posebne poreze,

    Osijek, Bartola Kašića, tel. 031/593-150 i 032/453-213,

   

  1. Za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

    Carinski ured Slavonski Brod, Služba za trošarine i posebne poreze

    Slavonski Brod, Mile Budaka 1, tel. 035/453-576 i 453-520,

 

  1. Za područje Virovitičko- podravske županije:

    Carinski ured Virovitica, Služba za trošarine i posebne poreze,

    Virovitica, Vinkovačka cesta 14, tel. 033/743-305 i 743-335.

 

 

 

 

                                                                          PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK