Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška raspisuje Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška, putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Razlog donošenja Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška je provođenje čl. 30. st. 7.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13. i 73/17.) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17.). U prilogu možete pronaći:

Poveznice na dokumente:

 

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU PRIJEDLOGA

O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA NOVE GRADIŠKA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Razlog donošenja Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška je provođenje čl. 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13. i 73/17.) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17.)
STVARATELJ DOKUMENTA Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s novim rješenjima vezano uz provođenje Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Do 20.siječnja 2018.

 

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA primjedbe dostaviti elektroničkom poštom s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o javnim uslugama“  na e-mail: mate.krizic@novagradiska.hr

 

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU PROPISA ILI AKTA

 

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU PROPISA ILI AKTA
Naziv nacrta propisa ili akta ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA  Nova Gradiška
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 5. siječnja do 20. siječnja  2018. godine
Naziv predstavnika zainteresirane javnosti (ime i prezime, naziv tijela ili  ustanove i sl.) koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate
Načelne primjedbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjedbe na pojedine članke nacrta propisa ili akta s obrazloženjem (Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu, a ovdje se navode samo članci ili dijelovi nacrta na koje se odnose.)

 

 

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje predstavnika zainteresirane javnosti
Datum dostavljanja

 

About Author

Connect with Me:
službene stranice grada
X