POU-Mar

Sjedište: Relkovićeva ulica 4, Nova Gradiška
Ravnatelj: Marija Karlovčan-Subić,prof.
Tel: 035/331-011

Službe: 035/361-611; 331-010; 331-012
Telefax: 035/331-013
e-mail: poumar@sb.t-com.hr